swiat_kamieni_logo

Techniczne

Zamówienia należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem ( 1-2 dni )

Zamówienia poniżej 1 tony będą liczone po 130% ceny hurtowej

Nazwa Produktu

1 Tona netto luz ( cena hurtowa )

Kamień łamany 2 - 8

180 zł

Kamień kolejowy 40-60

PROMOCJA

160 zł

130 zł

otoczak 2 - 8

180 zł

otoczak 8 - 16

170 zł

otoczak 16 - 32 (drenażowy)

150 zł

Otoczak 5-28

170 zł

Piasek płukany 0-2,

60 zł

Piasek płukany 0-4 (na posadzki)

85 zł

Ziemia siana

60 zł

ziemia niesiana

35 zł

ziemia na podniesienie terenu

30 zł

gruz ceglano - betonowy

PROMOCJA

50 zł

45 zł

gruz drobny niesort

55 zł

kruszywo kolejowe 0-31,5

80 zł

Usługa pakowania do BB koszt 70 zł

Usługa pakowania do BB dotyczy wyłącznie technicznych kamieni, niema możliwości zapakowania piasku, ziemi, gruzu.

Oblicz wartość

Kamienie Techniczne

Kamienie Techniczne
Wybierz odpowiednią opcję oraz zaznacz ilość, t
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!
Please choose an option☝️!

Total 0

Opis

Co to jest kompost?

Kompost, jaki stosujemy w naszych ogrodach, to nawóz organiczny wytwarzany głównie z odpadów roślinnych. Powstaje w wyniku tlenowego rozkładu resztek roślinnnych przez mikroorganizmy, czyli w procesie kompostowania w pryzmach kompostowych lub kompostownikach. Kompost stosowany w ogrodzie wzbogaca glebę w próchnicę, sprawia, że gleba staje się przewiewna i pulchna. Jest bogatym źródłem materii organicznej i zarazem najtańszym materiałem do użyźniania gleby.

Destrukt asfaltowy to nic innego jak materiał pochodzący z frezowania warstwy ścieralnej lub wiążącej, wykonywanego podczas napraw i modernizacji dróg. W zależności od uszkodzeń i stanu technicznego drogi specjalna frezarka zdziera odpowiednią ilość asfaltu, przygotowując drogę do wylania nowej nawierzchni. Usunięty asfalt w postaci destruktu jest pełnowartościowym materiałem, który może być ponownie wykorzystany w rozmaitych zastosowaniach.

Podtorze to budowla ziemna (naturalna lub sztuczna) pełniąca rolę fundamentu toru kolejowego, przystosowana do ułożenia nawierzchni torowej.
Droga kolejowa musi mieć na swoim przebiegu odpowiedni profil podłużny. Podczas projektowania tras dąży się do możliwie maksymalnego minimalizowania robót ziemnych przy jednoczesnym założeniu zachowania jak najmniejszych różnic poziomów drogi kolejowej. Idealnym rozwiązaniem jest tor biegnący po poziomej płaszczyźnie (bez wzniosów i spadków), co jest mozliwe tylko w teori. W rzeczywistości dąży się do maksymalnej niwelacji różnicy poziomów, tworząc na trasie kolejowej nasypy i przekopy oraz tak zwane miejsca „zerowe”, czyli te, gdzie droga kolejowa przechodzi z nasypu w przekop i odwrotnie.
Projektując linię gdy konieczne jest wprowadzenie pochylenia wzdłużnego drogi kolejowej, zaleca się stosowanie dłuższych odcinków o jednakowym pochyleniu.

Zadaniem podtorza jest sprężyste przejęcie sił statycznych i dynamicznych, pochodzących z oddziaływania przejeżdżającego taboru przez nawierzchnię torową na podtorze oraz masy samej tej nawierzchni.
Podtorze musi zapewniać stateczność oraz odporność na długotrwałe i niekorzystne czynniki przyrody. Jednym z najbardziej szkodliwych czynników jest woda.
Górna powierzchnia podtorza przyjmująca obciążenia ruchome z nawierzchni torowej nazywa się torowiskiem, a boczne powierzchnie pochyłe nasypów lub przekopów nazywają się stokami i skarpami.

Piasek płukany to jeden z rodzajów piasku budowlanego. Uzyskuje się go w procesie płukania, stąd jego nazwa. Wysoka zawartość krzemionki, sprawia, że jest on piaskiem wyjątkowej jakości i używany jest do produkcji betonów i galanterii betonowej, zapraw murarskich oraz wylewek. Ale po kolei.

 

Do czego służy piasek budowlany?

Piasek budowlany to piasek potrzebny na każdej budowie, gdyż stanowi niezbędny składnik do produkcji betonu, mając znaczący wpływ na jego trwałość i wytrzymałość, podobnie jak w przypadku cementu.

Jest składnikiem zapraw przeznaczonych do murowania i tynkowania.

Różni się wielkością ziaren; w mieszankach cementowych i cementowo-wapiennych ziarna mają do 2 mm. Piasek budowlany stosuje się także przy wyrównywaniu terenu, obsypywaniu fundamentów, a także do stabilizacji kostki brukowej.

Kruszywo ceglane możemy wykorzystać przy utwardzaniu miejsc parkingowych czy różnego rodzaju placów. Sprawdzi się przy tworzeniu alejek spacerowych i zjazdów samochodowych z drogi na tereny prywatne. Kruszywo ceglane można też wykorzystać jako podbudowa pod prywatną kostkę chodnikową.